Barneskrik ble dikt på do

For oss som har blogget om bøker og litteratur i en årrekke er Kristin Storrusten et kjent navn. Hun er kanskje best kjent som skribent for Bokmerker.org, men har også vært med på å lage den litterære podcasten Folk som liker bøker. Med en master i litteraturformidling er det kanskje ikke rart at hun havnet i stallen til Norsk Bibliotekforening, og heller ikke at hun var med i boka Les meg: håndbok i litteraturformidling, som kom ut i 2016. I august debuterer hun med egen bok, og kommer ut med diktsamlingen Barsel på Tiden. Jeg har vært så heldig at jeg har fått intervjue Kristin, og jeg møtte henne i Norsk Bibliotekforenings lokaler en ettermiddag i juli.

Foto: Elin Bekkebråten Sjølie © 2017
Foto: Elin Bekkebråten Sjølie © 2017

Du kommer ut med lyrikk, var det et bevisst valg av genre?

Nei, det var et veldig lite bevisst valg. Siden jeg alltid har likt å skrive var det nok ikke så mange som ble overrasket over at jeg kommer ut med bok, men at det ble lyrikk var kanskje ikke så forventet. Aller mest overrasket ble jeg nok selv. Selv om jeg hadde klart for meg en tematikk, laget jeg ikke noe tankekart eller slikt. Faktisk skrev jeg alt på mobiltelefonen. Jeg har fulgt den svenske bloggeren og forfatteren Sandra Beijer som fortalte om hvordan hun skriver på mobilen, så da tenkte jeg å prøve det også. Jeg har skrevet i notatfunksjonen, som jeg har redigert på datamaskinen etterpå.

Ellers er jo lyrikk en bred genre. Når noen spør meg om hva slags lyrikk jeg skriver, sier jeg at jeg ikke skriver på rim. Jeg bandt meg egentlig ikke til en bestemt genre i prosessen. I høst sendte jeg 18 ganske ulike dikt til forlaget, og håpet på det beste. Heldigvis ble jeg mottatt veldig positivt. Jeg forventet å få beskjed om hva jeg måtte kutte og hva som var svakt. Men jeg fikk egentlig bare beskjed om å skrive mest mulig. Så jeg skrev i vei, og fikk god hjelp fra redaktøren min Kjetil Strømme Jørve til å «plukke ned» diktene.

Du har full jobb og to barn. Hvordan fikk du tid til å skrive midt oppe i dette?

Min yngste datter ble født i mars i fjor, og hun skrek mye. Selv etter de typiske tre månedene fortsatte hun å skrike, og da hun omsider startet med å sove om kveldene og ikke skrek så mye, fikk jeg plutselig små luker av tid for meg selv. Jeg skrev mye på do, i dusjen, på bussen… Opprinnelig begynte jeg på en tegneserie, men det ble ikke noe av. Den største arbeidsmengden har vært de siste rundene for å få ferdig manus og omslag. Det har vært vilt. Fordelen har vært at noen har gitt meg en tidsfrist, og det er lettere for meg å jobbe i timevis når jeg vet at noen konkret trenger det jeg gjør. Jeg misliker egentlig det at man aldri vet om det kreative man gjør faktisk blir noe av. Språkvask derimot, det blir det noe av.

Hadde du en bestemt målgruppe du skrev for?

Ja, absolutt. Jeg har skrevet til folk som har fått barn, kanskje i størst grad kvinner. Men alle foreldre, egentlig. Dette med barsel er det egentlig ikke skrevet noe særlig om. Å få barn er som livet ellers – det har både gode og dårlige sider. Jeg er ikke redd for å skremme folk som ikke har barn selv, heller for at diktsamlingen skal oppfattes som for mørk. Det er jo mye humor i diktene også.

I diktene dine sier du ting som av noen kanskje ikke regnes som noe man bør si om å få barn, men tror du at du sier noe mange tenker når de har små barn?

Jeg kan ikke snakke for alle andre, men det er vanlig å synes det er tøft. Valget om å få barn er ikke noe man kan angre på. De fleste andre valg i livet kan man gjøre noe med, skille seg for eksempel, men barnet kommer ikke med returlapp.

Poesi har den store fordelen at det kan være mer tankebasert enn handlingsbasert. Jeg har forsøkt å skrive noe «ekte» innenfra. Dette har på et vis blitt et feministisk prosjekt, nemlig å skrive fram kvinnehistoriene som ikke blir skrevet ellers. Folk ser ikke de kvinnene som ikke kommer seg ut, som sliter med ammingen, og som kanskje ikke har det så lett.

Som mange vet er jeg veldig glad i Internett, og har vært aktiv på nettet i mange år. Jeg tenkte at mammaforumene ville være et bra sted å finne et fellesskap, men det var konkurransementalitet der. Det ble dessverre ikke et positivt fellesskap for meg, og jeg har blitt overrasket over hvor dømmende og beint frem misledende mange kan være.

Føler du at du utleverer deg selv i diktene dine?

Nei, egentlig ikke. Jeg er vant til å skrive mye på nettet, og er en utadvendt person som både snakker og skriver mye i offentligheten. Dessuten er jo dette skjønnlitteratur, altså fiksjon, selv om den er inspirert av det selvbiografiske. Noen av tingene er mine egne, andre er lånt fra andre, og noen er rett og slett diktet opp.

Takk til Kristin Storrusten for intervjuet. Boka hennes kommer som sagt ut i august, og jeg regner med at jeg skriver en bokomtale av diktsamlingen her på bloggen etter at boka har kommet ut.

I anledning dagen: Jærens poesi

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) har valgt 21. mars til å være Verdens poesidag. I år har jeg vært så heldig at jeg har fått med meg lyriker Helge Torvund til å markere Verdens poesidag på bloggen. Torvund er i disse dager aktuell med diktsamlingen Skal me leggja ein vedstabel saman?, men har tidligere gitt ut en rekke diktsamlinger, samt at han er kjent fra Diktkammeret hos Dagbladet.

Du debuterte i 1977 med diktsamlingen Hendene i byen. Det ble sagt om denne at du var påvirket av latinamerikansk mellomkrigslyrikk. Kan du fortelle litt om dette?

Eg var svært oppteken av latinamerikansk litteratur på den tida. Det med «mellomkrigs» var mindre viktig, men den delen av lyrikken som Robert Bly faktisk oppdaga på Nasjonalbiblioteket i Oslo (!) var svært viktig for meg. Her hadde ein skapt ein syntese av surrealisme og den folkelege forteljartradisjonen og trua på magi. Samstundes som litteraturen oppretta ein klar sanseleg kontakt med omverda. Dette resulterte i prosaen i det ein kalla magisk realisme, eit paradoks som ein ikkje kunne uttale, som det ikkje gjekk an å seie. Eg hugsar at eg kalla meg «ekstatisk materialist» på den tida, og at ein filosofistudent sa: Det er umogeleg.

Robert Bly oppdaga denne poesien i Noreg fordi den ikkje hadde fått noko merksemd i USA. Den vart sannsynlegvis noko undertrykt og fortrengt, då ein kanskje kunne ana eit revolusjonært sprengstoff i tilnærminga. Mange av dei latinamerikanske forfattarene var jo òg revolusjonære, radikale. Det høvde godt med mitt syn på den tida, i og med at eg var anarkist, og var med i ei gruppe anarkistar på Blindern. I dag kan eg framleis kalla meg ekstatisk, men nå er eg meir oppteken av materialitet, at verda skal skildrast konkret i diktinga, og skeptisk til den reine materialisme. Framleis er dei elementære odane til Pablo Neruda noko av det beste eg veit om av dikt.

Hvordan vil du si at det jærske påvirket diktningen din disse årene, da du bodde i Oslo?

Ser ein på dikta mine frå den tida, handlar dei mykje om byen. Hendene i byen, og Taxameter og utepils. Men alt det usagte vert sagt på klingande jærsk. Det ligg der i bakgrunnen og fargar sjølvsagt min måte å oppleva på, min måte å sjå på og min måte å bruka språket på.

Foto: Elin Bekkebråten Sjølie © 2013
Helge Torvund leser om vinden på Varhaug.
Foto: Elin Bekkebråten Sjølie © 2013
Hvordan har det å flytte tilbake til Jæren påvirket diktningen din?

I og med at kvardagen eg har rundt meg, landskapet, arkitekturen, vegane og vindaugo alltid har påverka heilt direkte det eg skriv, er påverknaden iaugefallande. I dikt etter dikt skildrar eg lyset og jærlandskapet. Ja, det vil seie; i følgje dei nye severdigheits-skilta på Eige, så er ikkje Ogna ein del av Jæren, så nå veit eg verken ut eller inn.

Hva er dine store inspirasjonskilder i dag?

Først og fremst er det den opplevde, sansa kvardagen rundt meg. Og med sansa meiner eg då alle sansar som ein måtte ha, og så lar eg desse jamma med fantasiens orkester på kunsthistoriens podie. Zenbuddhistisk kunst og litteratur, Neruda. Musikk! Keith Jarrett. Zenbuddhistisk bambusfløyte. Verdslyrikken. Det er lett å bli inspirert av ting når ein er vaken og merksam og full av skapande energi.

Det har den siste tiden vært mye debatt rundt Kulturrådets innkjøpsordning. Tror du innkjøpsordningen har hatt noe å si for norsk
lyrikk?

Ja, utan tvil. Enkelt sagt, så har det vore vilje her i landet til å seie: OK, me er eit lite språksamfunn, men det har vist seg ved fleire høve oppover i soga vår, at poetane har vore viktige når det røynde på. Vil me ha poetar, må me altså leggja til rette for det med innkjøp og stipend. Sjølv har eg hatt anna og krevjande arbeid ved sida av i over tjue år. Men innkjøpsordninga har, trass i at den som alt anna har meir enn ei side, vore viktig for å utvikla vekstvilkår for ein eigen norsk litteratur. Me skal hugse på at mange av våre store prosaforfattarar òg debuterte med diktsamlingar, og såleis fekk ei viss kjensle av å verta verdsett og teken vare på. Eg tru det er ei ordning som har vore mykje, mykje viktigare enn det dei som vil tulke med ho har innsett.

Er det noen norske lyrikere du mener bør få langt større oppmerksomhet?

Her har eg lyst å vri litt på spørsmålet og gjera det mindre individfoksuert: Korleis kan poesien få større merksemd? Det er lett å sjå korleis mange ting er avhengige av eldsjelar. Eg var hovudmeldar av lyrikk i Dagbladet i sju år, og då fekk lyrikken større plass der. Eg skreiv mange meldingar og skreiv òg meir generelle artiklar om poesi, songlyrikk, utanlandske poetar. Slikt er krevjande, men det går når ein brenn for det.

Spørsmålet er; kva kan ein gjera for å leggja rammene og vilkåra til rette for at poesien får merksemd meir uavhengig av eldsjelene? I eit slikt perspektiv er innkjøpsordninga, stipend og prisar viktige. men på den andre sida; poesi er eld, og vil alltid brenna klårast gjennom eldsjelene. Alt det desse gjer, på biblioteka, på bloggane, i avisene og på sosiale media vil vera av betydning. Poesien lever. Og poesien lever eit vilt liv som ikkje kan setjast på regel og formel og lov.

Tusen takk for at du vil markere Verdens poesidag med bloggen!

Du skal ha takk for at du ville markere Verdens poesidag på bloggen din.

Bøker er magiske portaler!

Siri Pettersen (f. 1971) kom i år ut med sin første fantasyroman, Odinsbarn. Dette er første bok i serien Ravneringene, hvor vi følger jenta Hirka. Pettersen har tidligere gitt ut tegneserier, og i 2002 mottok hun Sproingprisen som årets nykommer. Jeg har vært så heldig å få intervjue den ferske fantasyforfatteren, og er glad for å kunne dele det med dere her på bloggen.

Siri Pettersen.   Foto: Elin Bekkebråten Sjølie © 2013
Forfatter av Odinsbarn, Siri Pettersen.
Foto: Elin Bekkebråten Sjølie © 2013

Hvilket forhold hadde du til bøker som barn?

Filmen «The Neverending Story» fengslet meg, fordi jeg følte at noen endelig hadde skjønt hva bøker betydde for meg! Bøker er og blir magiske portaler til andre verdener, og jeg elsket dem! Men jeg var ofte mer opptatt av det visuelle. Bøkene jeg husker best brukte sterke visuelle uttrykk. «Mitt skattkammer» som var knallrød, boka med hull i coveret, de enorme bøkene jeg nesten måtte bruke begge hender for å åpne, Ruffen-illustrasjonene, fargene i «Aller kjæreste søster» … Og jeg har ikke forandret meg i det hele tatt i så måte. Vakre og spennende bøker er en magnet. Og det MÅ ikke stå noe i dem. Jeg er for eksempel en notisbok-junkie av rang. Paperblanks spesielt. Jeg har snart flere notisbøker enn ordinære bøker …

Hva fikk deg til å begynne å skrive?

Jeg kan ikke huske å ha begynt. Det har alltid foregått. Barnebøkene mine er fulle av tegninger og krøklete bokstaver, jeg laget egne bøker av brevpapir med knappenåler i ryggen. Utfordringen var den konstante dragningen mellom tekst og bilde. Begge deler var alltid like viktig. Så jeg ble tatt av design og tegneserier først. Odinsbarn startet faktisk også som en idé til en tegneserie, men jeg innså at det vokste fort, og jeg var rett og slett ikke god nok til å tegne.

Hvorfor fantasy?

Det var aldri noe jeg tenkte over. Sjangeren var så riktig for meg, og for historien jeg ville fortelle. Kanskje jeg kan skylde på Astrid Lindgren. I «Aller kjæreste søster» avslutter hun med å la porten til den magiske verdenen bli borte, og det var opprørende! (Har et blogginnlegg om det på siri.net) Siden da har jeg vel jaktet på den samme porten

Var valget av en sterk, kvinnelig hovedperson et bevisst valg?

Jeg syns selv det er kjedelig å lese om hjelpeløse karakterer, og da ville jeg i hvertfall ikke skrive om dem! Og som kvinne legger jeg godt merke til hvor ofte vi portretteres som tafatte sidekicks. Selv når kvinner er hovedpersonen henger de ofte bare med på lasset. De er avhengige av andre initiativtakere. Ting skjer MED dem, ikke på grunn av dem. Det bevisste valget var rett og slett å skrive om spennende karakterer. Hirka er sterk, ja. Men likevel er det steder i boka der også hun må støttes. Til og med fysisk bæres av en sterk mann. Det morsomme er at det er hun som bærer ham psykisk. Det er steder som ligner på det mer kjente kjønnsrollemønsteret, men jeg håper jeg alltid har en annen vri.

Hvor henter du inspirasjon til historiene dine?

Å si norrøne myter er veldig fristende, men ikke helt sant. Jeg ville skape noe særpreget, som samtidig skulle virke kjent. Som en troverdig verden ved siden av vår. Et sted som kan tenkes å ha gitt opphav til ting i vår egen kultur. Men jeg graver i hva som helst, så lenge det fasinerer, og universet er farget av mange kulturer. Fjellene i Blindból minner for eksempel om de kinesiske fjellene Huang Shan, med japanske ninjaer, og nordisk natur. Så er det ravn da … Jeg elsker ravn og kråker, og jeg bruker ikke ordet «elsker» lettvint her. De har fulgt meg hele livet. En fengslende, fremmed intelligens. Misforstått, jaget, dyrket. Innflytelsen fra disse skapningene vil bli mer og mer tydelig utover i bøkene.

Har du noen favorittfantasyforfatter(e)?

Nå har jeg så godt som nektet meg selv å lese fantasy i nesten ti år, men jeg leste mye før jeg begynte å skrive. De fleste har Ringenes Herre som sin store fantasyopplevelse, men for meg var det alltid «The Dragonbone Chair» av Tad Williams. Ellers er jeg en fryktelig illojal leser. Jeg lar meg fengsle av to-tre bøker, men hvis serien blir lengre, så faller jeg ofte av lasset. Unntaket er tegneserier. Jeg dyrket til siste slutt «Sandman» av Neil Gaiman/Dave McKean, og «Lone wolf and cub» av Kazuo Koike.

Tusen takk for intervjuet, Siri!

Å skrive er å flykte

Jeg har vært så heldig å få lov til å intervjue forfatter J. A. Saare, som har gitt ut en rekke bøker, samt vært publisert i antologier og magasiner. Historiene hennes faller i stor grad inn under genren «urban fantasy», og har en mørk undertone. Boka hennes Dead, undead or somewhere in between har jeg skrevet bokomtale på her i bloggen.

J. A. Saare– Leste du mye som barn? Hvis så, hva slags bøker likte du best å lese?

Det gjorde jeg! Jeg virkelig elsket Walter Farley. Jeg husker at jeg slukte serien om Den Sorte Hingsten. Choose Your Own Adventures-historier (en serie rollespillbøker (red.adm.)) hadde jeg også glede av. Det var ikke før jeg var tretten at jeg ble introdusert for skrekk (Stephen King) og romance (en type kjærlighetsromaner, minner om våre serieromaner (red.adm.)) (Kathleen Woodiwiss). Alt endret seg etter det.

– Har du ei favorittbok eller -forfatter i dag? Hvem?

Min favorittroman er Never let me go (Norsk tittel er «Gå aldri fra meg» (red.adm.)) av Kazuo Ishigur. Favorittforfatter avhenger av genre: Innen skrekk er det Stephen King, og innen romance er det Joey W. Hill.

– Hva inspirerte deg til å starte å skrive?

Jeg hadde behov for å flykte fra virkeligheten. På det tidspunktet hadde jeg akkurat født mitt fjerde barn, og jeg trengte noe som var bare mitt. Skrivingen ga meg det. Det tillot meg også å legge vekk stresset i hverdagen. Jeg hadde aldri trodd at det skulle bli gitt ut, eller at noen andre skulle lese historiene mine.

– Rihannon er på alle måten en sterk, kvinnelig karakter, en av tingene jeg liker med boka di. Finnes det noen sterke kvinner, døde eller levende, som inspirerer deg?

Det er et vanskelig spørsmål. Jeg må si at det er flere av kvinnene i livet mitt som inspirerer meg: min mor, min søster, min svigermor. De slåss ikke mot monstre, men de møter hver dag med besluttsomhet og nåde. Det er de enkle tingene som ofte kan være de vanskeligste å overvinne.

– De som kjenner til arbeidet ditt vet at du også skriver under navnet Aline Hunter. Hvorfor et pseudonym?

Da jeg startet å skrive romance antok jeg at alle syntes det var greit. Dessverre er det slik at et navn er som en merkevare, og jeg fant ut at det var best å skille min urban fantasy- og skrekkpersona fra den jeg hadde for erotisk romance. På den måten fornærmer jeg ikke folkene som elsker romance, men som misliker vold og skrekk, eller de som elsker mørk urban fantasy, men som foretrekker å ikke lese erotisk materiale.

– Hvilke erfaringer har du med piratkopiering og ulovlig spredning på nettet?

Hvis det er noe jeg har lært, er det at folk vil piratkopiere historiene mine, til tross for at jeg ber dem om å ikke gjøre det. Det er synd, for når alt kommer til alt, er det slik at hvis man ikke tjener penger på en serie, kan jeg ikke krysse av en dato for når den neste boka i serien skal skrives. Slik er det med Rhiannon’s Law-serien. Jeg har bedt folk om å kjøpe historiene, og ikke piratkopiere dem, men så snart The Ripple Effect (bok tre) kom ut, begynte folk på torrent-sider å spørre etter opplastinger av boka. Jeg hadde advart lesere om at seriens skjebne var avhengig av salg. Akkurat nå er jeg ikke sikker på hva som vil skje.

– Hvis du skulle gi noen kommende forfattere råd, hva skulle det være?

Fortsett med det. Skriv hver eneste dag. Og pass på å lese bøker. De to tingene er avgjørende. 🙂

– Tusen takk for at jeg fikk intervjue deg, og lykke til videre!

Foto med tillatelse fra J.A. Saare.

Fra melodramatisk dikt til egen novellesamling.

En av høstens debutanter er Ida Zachariassen Sagberg (27) fra Tromsø, som kommer med novelesamlinga Snart er det oss denne høsten. Boka lanseres 26. oktober på Akademisk Kvarter i Tromsø kl 14:15. Selv får jeg ikke vært der, men jeg har vært heldig og fått med den blide forfatteren.

– Selv om du nå debuterer med egen bok, så er det ikke første gang du får noe du har skrevet publisert. Fortell litt om novellen som er med i novellesamlinga Løsrivelse.

Det stemmer, det er ikke første gang. Første gang var faktisk da jeg var 17 og skreiv et svært melodramatisk dikt som kom på trykk i et lite hefte Foreningen !les og Dagbladet ga ut i 2001, etterfulgt av et sentimentalt naturdikt i antologien /Nordnorsk temperament/. Siden da har jeg jobba mer med det språklige og blitt mer og mer glad i å skrive prosa. Høsten 2009 annonserte Bokvennen forlag og Norsk litteraturfestival <> en novellekonkurranse jeg fatta interesse for. Temaet var «løsrivelse», og jeg sendte inn ei novelle med tittelen «Plaster på såret». Den var en av tretten tekster som utmerka seg i konkurransen og ble dermed trykt i novelleantologien Løsrivelse i mai 2010. Novella er skrevet fra en ung mann i tyveåra sin synsvinkel og handler om hans forsøk på å rive seg løs fra egen kjærlighetssorg.

– Hva er den største utfordringen med å skrive noveller?

Jeg syns det er vanskelig å skille ut noe som er spesielt utfordrende med novelleformatet. Sjangeren er mer fleksibel enn man skulle tro, og kan ikke reduseres til den klassiske spenningskurven og sjangerkonvensjonene man lærer på videregående. Det fins både korte og lange noveller, knappe og konsise eller langt mer fortellende. Mange spør meg om det ikke er vanskelig å skrive noveller, men jeg trives godt med formatet og plages ikke stort med det. Da syns jeg det virker desto vanskeligere å skrive hundrevis av sider om de samme menneskene og fortsatt holde på driven i teksten. Romanskriving krever oppmerksomhet og konsentrasjon rundt samme tekst i lengre perioder, mens det korte novelleformatet oppleves som friere og åpner for mer variasjon for min del. Da kan man jobbe med flere tekster samtidig, eller konsentrere seg om én tekst om man heller vil det. Det betyr ikke at jeg aldri kommer til å skrive en roman, men akkurat nå er noveller midt i blinken.

– Fortell litt om din prosess med å gi ut egen bok.

Etter jeg var med i Løsrivelse hadde jeg noen å sende manus til som var interessert i å lese, uten at jeg trengte å gå gjennom nåløyet man ellers må gjennom. Det uferdige manuset mitt ble sendt direkte til redaktøren per mail, som leste det og sendte det videre til en konsulent. Konsulenten var begeistra og anbefalte at forlaget samarbeida videre med meg. Vi inngikk en muntlig avtale om utgivelse i oktober i fjor og så skreiv jeg ferdig samlinga. I sommer hadde vi noen runder med redigering, og boka var ferdig til å trykkes i september. Det har vært utrolig gøy og lærerikt å jobbe med den, og jeg har fått god oppfølging fra forlaget underveis. Nå gleder jeg meg stort til novellesamlinga lanseres, 26.oktober.

– Startet du på manuset før du skrev «Plaster på såret», eller startet du i etterkant?

Jeg hadde begynt å jobbe med noveller den høsten, og hadde noen tekster liggende før jeg skreiv «Plaster på såret», de jobba jeg videre med den våren, og etter «Plaster på såret» kom på trykk, slik at jeg kunne kontakte forlaget relativt raskt med et uferdig førsteutkast på fem tekster. De seks andre tekstene i samlinga ble skrevet etter det.

– Hva gir deg inspirasjon til å skrive?

Jeg får stadig vekk ideer, ofte mens jeg står i dusjen, eller rett etter jeg har våkna. Da er det som regel ei setning eller ei scene som ramler inn i hodet. Andre ganger kan jeg la meg inspirere av faktabiter jeg snubler over i aviser eller på nett, som informasjon om maurslukere, vepser eller brannfare. Det hender også jeg jobber ut fra et bilde jeg ser klart for meg, som en måneformørkelse, et øye, eller, for å nevne et mer spesifikt eksempel, et trafikkskilt jeg kjørte forbi som noen hadde tegna inn et stort rødt hjerte i.

Det er som regel den første fasen av skrivinga for min del, og da skriver jeg noen avsnitt som jeg lagrer, basert på det som har trigga skrivelysta. Derfra vet jeg ikke alltid hvor teksten skal. Da går jeg gjerne rundt og grunner på det lille avsnittet ei god stund, før en tydeligere sammenheng former seg og jeg skriver et ferdig førsteutkast. Etter det sender jeg den til et par gode lesere jeg stoler på, som kommer med kommentarer og innspill slik at jeg kan jobbe videre med den. Når jeg ikke jobber med en tekst, skriver jeg ofte friskriving rett etter jeg våkner, slik at jeg bruker språket nesten hver dag og holder det ved like.

Det å skrive tror jeg ofte handler om å være oppmerksom på sine omgivelser og å se på en annen måte, og da må man være åpen for å finne inspirasjonen der den dukker opp. Det er imidlertid mange ting som ikke nødvendigvis inspirerer meg. Jeg får sjelden konkret inspirasjon til å skrive av å lese, for eksempel. Sjøl om jeg kan la meg imponere av språk og narrasjon i bøker jeg leser, så er det aldri utgangspunktet for en tekst jeg sjøl skriver. Jeg vil nødig ende med å kopiere noe, eller basere teksten min på noe som ikke kommer fra min egen fantasi. Da skriver jeg heller ut ifra noe jeg ser eller hører, eller ei interessant faktaopplysning som kan gis symbolsk verdi og dermed få mer vekt enn den har i virkeligheta, for eksempel at vepsen kan stikke flere ganger, som jeg nylig leste i Aftenposten. Det begynner som regel med det visuelle, noen enkle, billedlige saker som trigger en idé. Og så er det nok karakteristisk at jeg ikke starter med en konkret tanke om hva teksten skal handle om og hva som skal skje, men med snarere noe som har med underteksten å gjøre.

– I høst startet du på forfatterstudiet i Tromsø, hvordan opplever du det?

Forfatterstudiet i Tromsø er samlingsbasert og jeg har begynt rett på det som kalles påbygningsemnet, altså andreåret, uten å gå grunnkurs. Det passer godt for meg akkurat nå, i og med at det gir meg tid og anledning til å jobbe med ei ny novellesamling og få tilbakemelding på skrivinga. Det er lange og krevende dager når vi har samling, men det er veldig givende. Man lærer jo mye av å gi andre tilbakemelding også, og vi har et godt klassemiljø.

– Hvor mange er det som går på studiet? Er det flere klasser?

Det er 15 studieplasser både på grunnkurset og påbygningsemnet, og som regel er det rundt 70 søkere eller mer, så det er vanskelig å komme inn. Påbygningsemnet er et 50% deltidsstudium, mens grunnkurset er 60 studiepoeng. Vi er kun en klasse, og de ulike studentene har svært variert bakgrunn. Det har jeg blant annet blogga om.

– Har du noe forfatterforbilde?

Nei. Jeg syns det er vanskelig å velge bare noen få, det er så mange forfattere jeg ser opp til og setter pris på bøkene til. Det gjelder spesielt de som bruker det norske språket for alt det er verdt, med den fleksibiliteten det innebærer. Ingvar Ambjørnsen, for eksempel. Se bare på forskjellen i det språklige uttrykket mellom Pelle og Proffen-bøkene og Elling-bøkene! Harald Rosenløw-Eeg er en annen forfatter jeg har sansen for, han er også svært språkbevisst. Vi er utrolig heldige som lever i et land som Norge, der vi har så mye valgfrihet i målformene våre. Da er det lettere å skape et særegent uttrykk. Om vi sammenligner det norske språket med det franske eller til og med det svenske, blir den fordelen svært tydelig.

Språket kan brukes på så mange måter, og både ordvalg og syntaks kan skape et særegent uttrykk. Det jeg mener er at vi har en fordel på norsk fordi vi har så stor valgfrihet, spesielt med tanke på verb- og substantivsendinger. På norsk kan jeg velge et mer radikalt og muntlig bokmål og skrive «sola» med -a, «øya» istedenfor «øynene», «sia» istedenfor «siden», og jeg holder meg likevel til tillatte former fra ordboka. Det gir muligheter som mer normerte språk som fransk og svensk ikke har, og det er jeg svært takknemlig for.


Ida Zachariassen Sagberg på Tante Ingers tehus i Tromsø, august 2011.

En allsidig og sprek jubilant!

Tor Åge Bringsværd ble født i Skien nøyaktig for 70 år siden, altså 16. november 1939. Han er, etter min mening, en av Norges dyktigste og mest allsidige forfattere, og det har vært en stor ære å få intervjue ham til bloggen min.

Først vil jeg gratulere deg så mye med dagen! Har du noen spennende planer for bursdagen din?

Nei. Men jeg tror mange andre har!

Du har tidligere jobbet mye sammen med forfatter Jon Bing. Har du et spesielt kjært minne fra denne tiden?

Jeg leker med Jon fremdeles. Helt siden 65-66 har vi møtt hverandre hver tirsdag og jobbet sammen med et eller annet. Akkurat nå har vi avsluttet arbeidet med årets julehefte om ingeniør Knut Bergs nye eventyr. Det er en gammel, nynorsk tegneserie som Fonna forlag har gitt ut siden førtitallet, men så ble det stopp i mange år, og for tre år siden ba de Jon og meg om å fortsette serien. Vi har nå laget tre julehefter om denne norske Lyn Gordon-skikkelsen. Og tegneren heter Knut Wæstad og har tegnet Fantomet tidligere.

Du har et forfatterskap som spenner vidt, fra barnelitteratur til science fiction. Har du selv en favorittgenre?

Nei, ikke som forfatter. Men som leser har jeg alltid hatt en forkjærlighet for myter, eventyr og legender.

Er det noe du liker spesielt godt ved å skrive for barn?

Den språklige utfordringen! Barn er akkurat like lure og kloke som voksne. Men de har færre opplevelser og et mindre ordforråd. Derfor må alle voksne floskler og tillærte Blindern-ord vaskes bort. Man må ned på et språklig grunnfjell. Og det liker jeg. Dette er erfaringer jeg også tar med meg når jeg skriver for voksne. Jeg anstrenger meg for å bruke et nakent “menneskespråk”. Derfor er det for eksempel ingen i mine romaner som er ambivalente. De er bare rett og slett i tvil.

Du har også et nært forhold til Milnes Ole Brumm, og var med på å oversette bøkene på nytt for noen år tilbake. Hvorfor ble bøkene oversatt på nytt?

Rett og slett fordi vi tidligere bare hadde hatt forkortede utgaver her i landet. Hvert kapitel var tilpasset minuttene i Barnetimen for de minste. Og oversettelsen var full av feil og misforståelser. Bøkene fortjente bedre. Fremdeles er det jo mange som tror at Brumm bare svarer “Ja takk. Begge deler.” Men sjekk originalen eller den nyere norske oversettelsen, så ser du at han egentlig forstår seg godt på kunsten å prioritere. Jeg kunne nevnt mye mer, men er redd jeg bare ville hisse meg opp.

Du har også vært i den ordentlig Hundremeterskogen. Følte du at den var slik du forestilte deg etter å ha lest bøkene?

Det var en opplevelse å stå på stedet hvor Brumm og Kristoffer Robin tar farvel med hverandre. (Jeg la ned blomster der!) Og det var en fin følelse å stå på den virkelige Brumm-brua og kaste pinner…

Du har også skrevet ei bok om London, som faktisk er min favorittreiseskildring. Kan du fortelle litt om ditt forhold til byen?

Det er en gammel kjærlighetshistorie. Jeg falt for byen ved første besøk, og siden har jeg vært der utallige ganger. Jeg liker at London ikke bare er en stor metropol (for jeg er faktisk ikke så glad i storbyer), men byen er en diger samling av små landsbyer. (Og landsbyer liker jeg best!) Så jeg liker å kunne besøker bokhandler og teatre i sentrum – og så siden vende hjem til “min landsby”, hvor man hilser vennlig og gjenkjennende på meg i matbutikken og hvor den lokale pub vet hva jeg liker. I London kan man være tilreisende og likevel føle seg hjemme! Og når det gjelder bokhandler: I London kan jeg gå inn i en bokhandel og finne bøker jeg ikke visste eksisterte, og komme ut med en hel pose bøker jeg ikke visste at jeg hadde lyst på. I Norge er bokhandlene sørgelig like. Her er det de samme bøkene overalt.

Hvordan kom du egentlig på dette med kartozoologi? Og kan du kanskje si kort hva det er for de av leserene som ikke vet hva det går ut på?

Det hele begynte 18. mars 1974, sånn ca. 7000 fot over Nordsjøen. Jeg var på vei til Island for å lage et radioprogram om spiritisme, spøkelseshus og oppblomstring av gammel åsatro. Det var gjerne den slags jeg drev med den gang. (I hvert fall en gang i måneden.) Sammen med Ingrid Sahlin-Sveberg virret jeg på Norsk Rikskringkastings regning omkring i Norden på jakt etter uforklarlige fenomener. Nok om det. Der satt jeg altså i en Boeing 727-maskin fra Icelandaír Flugfelag, stirret sløvt ned i en turistbrosjyre for Reykjavik og lette på kartet etter hotellet vi skulle bo på. Jeg har alltid vært glad i kart. Lenge før jeg begynte i første klasse, hendte det ofte at jeg tok med meg min tantes gamle skoleatlas på sengen. Det var fra 1930-tallet, så grensene gikk litt annerledes – og mange land fantes ikke lenger, eller hadde fått nye navn. Men det gjorde ingenting. Jeg reiste verden rundt på liksom. Ikke på tommeltotten, men ved hjelp av pekefingeren… Jeg lot den vandre over fjell og røde streker. Senere i livet hadde jeg en periode hvor jeg tapetserte et helt toalett med kart fra forskjellige øyer jeg hadde besøkt. Så kart har alltid osv. Nok om det – og tilbake til flyet på vei mot Reykjavik. Der satt jeg altså og lette på et altfor lite kart etter hotellet vi skulle bo på. – og så plutselig spratt det (billedlig talt, naturligvis) en diger fisk rett i fjeset på meg! Sagt på en litt mer forståelig måte: Gatemønstret tegnet en fisk – med et stort, klart øye. Jeg sjekket straks flere andre kart – på noen var fisken synlig og i fin form, på andre var den nærmest blind! Samme ettermiddag besøkte jeg den. Gikk rundt den. Fotograferte den fra alle vinkler. Snakket med folk som bodde på den. (Fant øyet, som viste seg å være en liten lekeplass. Fisken hadde med andre ord et godt øye til barn!) Og hva fant jeg vel ikke lenger nede? Jeg fant at Den britiske ambassaden faktisk lå og bet fisken i halen! Og NB: Dette var på den tiden – eller rettere sagt: det var midt under den hissige torskekrigen mellom islendinger og engelskmenn. (Hvor islandske fiskere til og med avfyrte rifleskudd mot engelske krigsskip, en ild som heldigvis ikke ble besvart…) Alt dette fant jeg naturlig nok såpass inspirerende at jeg noen dager senere skrev dokumentar-novellen ”Den store fisken i Reykjavik”. Den er i årenes løp blitt trykt mange steder, og hver gang har jeg forsøkt å friste mine medmennesker til å bli med på denne leken, oppfordret leserne til å lete på sine egne kart (gjerne over hjemstedet) etter andre dyr, fugler og fisker. Men ingen dyrevenner meldte seg. Ikke før 28 år senere. Ting tar tid – og i Norge kan ting av og til gå veldig langsomt. For selv om unnfangelsen skjedde i 1974, så er det altså ikke før i 2003 at kartozoologien har sin virkelige og offisielle fødsel. To åndelige fettere tok nemlig kontakt – og fordi tilfeldighetene er våre venner, meldte de seg så og si samtidig. Så da var vi tre, og det er et akkurat passe antall for å stifte en forening: Norsk kartozoologisk forening, hvor vi er tre likeverdige generalsekretærer. Vi har også gitt ut bøker sammen. For eksempel bør ingen som har tenkt seg til København reise før de har lest vår guide. Den heter ”Det dyriske København” og bør fremdeles finnes på bakrommet i enhver respektabel bokhandel.

Var dette kort nok?

Hvor ble det egentlig av Bløtkakemannen?

Akkurat nå sitter han neddopet av gammelmannsmedisiner på aldersheimen, er jeg redd for. Men jeg har hørt rykter om at en del yngre mennesker har til hensikt å bortføre ham og få ham skikkelig på beina igjen. For Bløtkakemannen vil absolutt være Bløtkakemannen igjen, selv om han kanskje må bruke rullator.

Hva tror du Bløtkakemannen hadde gjort i dag, hvilke kriser ville han ha forsøkt å løse, og hvordan?

Bløtkakemannen ville vært enormt opptatt av klimaspørsmål. Han ville motarbeidet å strekke digre kabler i luften over våre vakreste fjorder, han ville protestert mot oljeboring i Lofoten – rett og slett fordi han ønsker å beskytte den siste store torskestammen i verden. Den siste! Og han ville vært rasende mot alle som bruker øks i regnskogen. Trærne er verdens lunger, dreper vi regnskogen, vil vi før eller siden slutte å puste! Jeg tror også han ville vært opptatt av dyrevern. Faktisk tror jeg at han egentlig liker dyr og trær bedre enn mennsker. Men dette må jeg nok spørre ham mer inngående om…

Tor Åge Bringsværd og Tigris
Tor Åge Bringsværd og Tigris

Tusen takk for intervjuet, Tor Åge! Og igjen: Gratulerer så mye med dagen din i dag!

Hekser, klovner og litt om favoritter.

Christin Grilstad Prøis er skuespiller, musiker og forfatter, men mest kjent er hun kanskje fra serien Den store reisen, som gikk på NRK høsten 2008. Blant hennes forfatterskap bør nevnes bøkene om Heksagon, samt serieromanen Cornelia, som kom ut fra 2007 til tidligere i år.

Har du en eller flere bøker du føler har påvirket den du er?

Som lesehest kommer man før eller senere over de uforglemmelige bøkene, de man bærer med seg i hjertet og som dukker opp som tankebrokker eller blir liggende som en evig påminnelse om hva livet består av, på godt og vondt. Det kan være bøker om den dypeste fortvilelse, som f.eks: Engelen på det sjuende trinn av Frank McCourt , som satte meg fullstendig ut. Det er ikke beskrivelsene av fattigdom, nød og sult fra Irland på 30-tallet som gjorde det største inntrykket, men tvert i mot den nøkterne beskrivelsen av barndommens håpløshet. Det er da jeg tenker at menneskesinnet er utrolig og jeg blir dypt imponert over at forfatteren klarer å skildre de smertelige barndomsminnene på en liketil måte. Fattigdommen er kun et bakteppe og frem fra dette, stiger menneskene, historiene, livet.

En bønn for Owen Meany har også gjort uslettelig inntrykk. Først og fremst fordi den står for meg som den ultimate leseropplevelse. Dette er virkelig den gode historie. John Irving skaper et uimotståelig univers med bisarre personer, svart humor og en handling som får deg både til å le og gråte. Man glemmer ikke Owen Meany, man bærer ham med seg som en påminnelse om hvordan livet leker med oss, om hvor uforutsigbar og skjør tilværelsen og lykken er. Siderhusreglene av samme forfatter er også en bok jeg bærer med meg. Boken er like brutal som den er varm og nydelig. Virkelig et mesterverk.

Men boken jeg virkelig aldri glemmer, er Historien om Pi av Yann Martel. For meg, som de siste årene har jobbet med seriebøker, ble jeg helt slått av «Så enkelt, men likevel så vanskelig.» Jeg kan ikke si annet enn, les den! For meg var boken en oppvåkning. Dette er magisk fortellerkunst.

Har du lest for dine egne barn?

Høytlesning på sengekanten var obligatorisk for mine fire barn. Jeg var ørsk etter å lese mine favorittbøker for dem, men fant etter hvert ut at Knerten og Sokrates ikke ga samme opplevelse som de en gang i tiden hadde gitt meg. Gummi-Tarzan og Kurt-bøkene til Erlend Loe ble mine barns favoritter, samt Onkel Oskars saueost og andre godbitar (om fæle mødre og enda verre onkler) av Torvald Sund, en bok jeg nok har lest høyt 20 ganger eller mer.

Hvordan kom du opp med idéen om Heksagon?

Heksagon startet som teater på de lokale Svelvikdagene i 1999. Samtidig var jeg på leit etter et spennende univers til den vanskelige andreboka. «Den lange pølsemiddagen» ble utgitt i 1998, og jeg brukte to år på å tråkle fantasien, før det gikk opp for meg at Heksagon og Boboz var et ideelt utgangspunkt for å behandle mellommenneskelige tema som vennskap, sjalusi, frykt for det ukjente og lignende.

Heksagog og Boboz
Heksagon og Boboz

Hender det seg at du får nye idéer for Heksagon når du og mannen din turnerer med teaterstykket om henne?

Vi har levd med Heksagon og Boboz i ti år og vært mye på turne. Det blir ofte litt kakling oss imellom om temaer som kunne vært tatt opp i nye bøker, men utover litt kreativ idemyldring, er det stort sett i stillhet og ro, gjerne når jeg går turer alene at ideeene kommer.

Kan vi forvente oss flere bøker om Heksagon og hennes venn klovnen Boboz?

Nei, dessverre. Jeg leverte nok et manus, som jeg for øvrig syntes var det beste av alle, men da hadde forlaget allerede besluttet at fem bøker var nok i denne serien.

Hva fikk deg til å begynne å skrive serieromaneserien Cornelia?

Må innrømmes; en liten desperasjon vedrørende finanssituasjonen i huset. Jeg så en utlysningstekst i 2003 om en konkurranse om å bli den neste romanserieforfatteren, og tenkte; «så vanskelig kan da ikke det være»? Jeg vant ikke konkurransen, men fikk være med som «nissen på lasset». Fire år senere var jeg klar med serieromanen «Cornelia». Det er et stort arbeid å begå en serie. Det ligger enorme mengder research bak, man skal forstå sjangeren og mange sider skal skrives. Det er sjelden bare en handling i en serie, men et nett av personer og handlinger. Det kreves konsentrasjon for å holde trådene, masse kreativitet for å holde spenningen oppe og enorm arbeidsmoral for å klare å levere x antall sider. Jeg har mang en gang bitt i meg ordene; «så vanskelig kan det da ikke være», men morsomt er det. Å planlegge, søke fakta og skrive en hel romanserie er utrolig spennende arbeid.

Cornelia er en avsluttet serie. Kunne du tenke deg å skrive enda en serie?

Jeg er godt i gang med en ny serie og skriver i disse dager på bok nr.6. Serien lanseres til neste år, mer kan jeg dessverre ikke røpe.

Hva er de største likhetene og forskjellene mellom å skrive barnebøker og serieromaner?

Å gå fra barnebøker til serieromanverdenen var som å få lov til å sette avgårde i galopp. I barnebokuniverset (leseløvene fra Damm) ble hvert et ord snudd og hver setning omformulert til det kjedsommelige for forfatteren. I serieromansjangeren bruker jeg ikke tiden til å lete frem det litterære språket, men jobber intenst med dramatikken. Det hender det går fort under skriving og det er da galoppfølelsen kommer. Når vinden river i håret, det bølger under meg og sidene fyker unna, da skriver jeg god serielitteratur. Jeg syns at barnelitteratur kan bli for gjennomarbeidet. Redaktørene pirker og plukker fordi det er slik det skal gjøres. Det SKAL gå fjorten runder på et manus. Mange manus mister sin intuitive lekenhet og sprelskhet.

Likhet mellom å skrive barnebøker og serieromaner? Uansett hvilken sjanger man skriver i, er det viktig å skape gode karakterer. Har man troverdige karakterer som leseren kan identifisere seg med, elske eller hate, så spiller det nesten ingen rolle hvilken handlingen man dytter dem inn i.

Familien din var med på NRKs første runde av tv-serien «Den Store Reisen», noe som må ha vært en stor opplevelse. Føler du at denne reisen har påvirket deg i forhold til forfatterskapet ditt?

Vi lærte enormt mye av «Den store reisen», både om oss selv og om verden der ute, kanskje spesielt i forhold til stress og livsstil. Som forfatter i serieromansjangeren har jeg lange arbeidsdager og skriver ofte både i helger og høytider. «Den store reisen» var en tankevekker i forhold til hva en påfører seg selv av stress. Etter «Den store reisen» har jeg forsøkt å ha mer fast arbeidstid, men når en er midt oppe i det – så sprekker jeg – gang på gang.

Tusen takk for intervjuet, Christin!

Christin og Elin
Christin Prøis og undertegnede, mars 2009

Händel, kunstdetektiver og et virrvarr av neontetra.

Bjørn SortlandBjørn Sortland ble født i Bergen i 1968, og oppvokst på Sortland på Bømlo i Hordaland. Han har gitt ut en stor mengde bøker, og er kjent blant annet for spenningsbøkene om Kunstdetektivene, som er populære blant mange unge lesere. Han har ingen hund, men han har derimot et akvarium.

Hva slags type fisk har du i akvariumet ditt?

To små scalare og ein liten stim med neontetra, dei virrar berre rundt som ein barnehage, så eg bør få tak i ein kardinaltetra, då pleier dei å samla seg litt meir og opptre meir stim-aktig.

Du sier at favorittmåltidet ditt er fersk torsk med mandelpotetpuré. Kan du lage mandelpotetpuré selv?

Ja. Med smør, kvitløk og fløyte. Det er enkel gourmet i kvardagen.

Jeg regner med at du som forfatter er glad i å lese. Er det noen bøker du liker spesielt godt (bortsett fra Bibelen)?

Mange. Av dei eg kjem på akkurat no av nyare ting eg har lest: The Road av Cormac McCarthy, On Chesil Beach av Ian McEwan. Doktor Romand av Emmanuel Carrère. Og no les eg den siste romanen av Amos Oz, hugsar ikkje tittelen. Elles les eg Den merkelige hendelsen med hunden den natten av Mark Haddon til ein unge, ei strålande høgtlesingsbok.

Du har gitt ut en mengde bøker. Kan du huske opplevelsen av å få anntatt din første bok? Hadde du forsøkt å få utgitt bok lenge, eller fikk du full pott på første forsøk?

Det var vel eigentleg full pott på første forsøk. Men eg vart ikkje så happy som eg hadde trudd, kjente ei slags uro, ein grueverk blanda saman med stoltheit og anger. Eg orka ikkje å opna boka før etter ei veke, sjølv om det var ein slags draum som hadde gått i oppfylling. Men det var ikkje slik eg trudde det ville bli. Eg tenkte at det å debutera eigentleg berre var ein liten begynnelse.

Dine bøker om Kunstdetektivene er kjempepopulære blant barn og unge, også de som kanskje ikke leser ellers. Hva er det du gjør som klarer dette som så mange andre forfattere ikke klarer?

Eg veit ikkje, eg bruker mykje tid og energi på å skriva eit enkelt og ryddig språk i desse bøkene – økonomisk, men likevel ikkje gjerrig. Når ein skriv reine sjangerbøker må ein tru på dramaturgi-handverket, lika sjangerkonvensjonane, og satsa på at lesaren er smart nok til at han ikkje berre vil ha klisjear som ikkje er tatt stilling til.

Du skriver stort sett på nynorsk, men Kunstdetektivene har du skrevet på bokmål. Hvorfor det?

Fordi eg av ein eller annan grunn kom i kunstdetektiv-sjanger-modus når eg skifta språk.

Hvordan var det å skrive om Sidney uten å selv ha vært der?

Eg omplasserte heile handlinga til eit stort, lukka rom, universet i boka vart eit slags reality-show. Eg trur ikkje boka tapte på det denne gongen, sjølv om eg alltid vil reisa dit eg skriv frå, mange av ideane får eg når eg reiser. Reising gir meg skrivelyst.

Neste Kunstdetektiv-bok blir Bergen-mysteriet. Har du planer om flere etter denne, eller synes du 10 er nok?

10 er nok til at eg tar ein pause, i alle fall.

Du har ganske nylig kommet med ny bok, Halleluja. Her har vi klassisk musikk, London og 1700-tall… Hva fikk deg på idéen til denne?

Det er eit oppdrag frå IKO-forlaget, fordi det er 250-års jubileum for Händel no i 2009. Eg stod likevel heilt fritt til å skriva kva eg ville, og er blitt ganske happy med forteljinga. I tillegg fekk eg Marvin Halleraker med til å illustrera teksten, det blei veldig bra, rett og slett pølsa over rosina midt i prikken!

Noe annet du har lyst til å si til leserene av Av en annen verden?

Ikkje gløym å klappe katten.

Tusen takk for intervjuet!

Foto: Janne Solgaard

Hun er ingen tidstyv!

Islelin B. Alvestad debuterte i 2007 med fantasy-romanen Alanya: veien følger hjertet, og for denne ble hun belønnet med Aschehougs debutantstipend. Dette var første bok i serien om Alanya som kommer fra landsbyen Mumbyville.

Ble du lest for som barn?

Ja, foreldrene mine leste masse for meg, og det tror jeg er veldig viktig. Jeg leser mye for min egen datter selv.

Er det noen bøker du husker spesielt godt fra din barndom?

Momo : eller kampen om tiden skrevet av Michael Ende gjorde sterkt inntrykk på meg, husker jeg. Og ei bok som heter Alene på den andre siden av Katherine Paterson.

Da du foreleste på Norcon 23 uttalte du at du alltid har vært glad i å lese science fiction. Har du noen favoritter innen denne genren?

Ja og nei. 1984 av George Orwell og tilsvarende klassikere liker jeg veldg godt. Og så er jeg veldig begeistret for Arthur C. Clarke sine bøker. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy av Douglas Adams er også en favotritt.

Er et noen spesiell grunn til at du skriver fantasy, eler er dette tilfeldig?

Jeg er i utgangspunktet veldig glad i fantasy selv, og synes det er et spennende medium. Med fantasy kan man skrive om ting som kunne blitt for dramatiske og voldsomme hvis de hadde blitt skrevet i en realistisk setting. Jeg føler dessuten at jeg kan skape mye spenning ved å skrive fantasy som jeg ikke kunne skapt ellers – her tenker jeg på alt fra å ri på ryggen til drager til å kjempe mot trollkvinner og å forhandle med opprørsledere.

Føler du at du blir tatt seriøst som forfatter, eller føler du at fantasyforfattere blir sett litt ned på?

Faktisk hadde jeg ikke forventet å bli tatt seriøst, men det føler jeg at jeg blir. Barne- og ungdomslitteratur er jo noe det blir skrevet lite om. Jeg tror dog at dette er noe som er i ferd med å endre seg, og at det kanskje er et genrasjonsskifte. Jeg føler at jeg blir tatt vel imot av forlag og andre forfattere.

Bøkene dine blir i stor grad lest av barn og ungdom. Tenker du over målgruppe når du skriver?

Ja, jeg tenker veldig bevisst på at jeg skriver for barn og ungdom. Jeg skriver på en annen måte med leserne i tankene, og legger blant annet vekt på at språket skal være leselig. Det ligger føringer i det. Når jeg jobber med andre prosjekter skriver jeg på en helt annen måte.

Har du noen litterære favoritter i dag?

Jeg er veldig glad i Vår mann i Havana av Graham Greene. Albert Camus liker jeg også godt, spesielt Opprøreren. Egentlig er det veldig vanskelig å skulle plukke ut noen favoritter, for det er så mange! Jeg tror bøker kan prege en veldig sterkt. Momo er forøvrig fortsatt en favoritt.

Bøkene dine har en kvinnelig helt, er dette et bevisst valg?

Ja, selvfølgelig! Jeg har jo mange sterke kvinner i bøkene mine, men også sterke menn. Jeg har nok en forkjærlighet for noen av mine mannlige karakterer. Men jeg må innrømme at jeg kanskje identifiserer meg vel så mye med Ylva som med Alanya.

Er det noe mer du har lyst til å si til leserne av bloggen?

Det aller viktigste er ikke hva man leser, men at det man leser skaper glede. Man må finne den litteraturen som passer for en selv. Personlig leser jeg alt fra Tolstoj til Manga. Akkurat nå holder jeg på med Mesteren og Margarita av Bulgakov, og American Pastoral av Philip Roth, men jeg har like stor glede av Nemi, og løper til butikken hver gang det kommer ut.

Biter av en forfatter.

Hans Petter Laberg: bibliotekar, blogger og, ikke minst, forfatter av barne- og ungdomsbøker. Født på Frankrikes nasjonaldag i 1966, uten at han bærer større preg av dét, i følge ham selv.

La oss starte med begynnelsen: Har det at du ble født mens Vietnamkrigen pågikk på noen måte påvirket deg?

Nei, det hadde overhode ingen påvirkning. Når jeg tenker på det i dag, var jeg faktisk ikke spesielt bevisst på at Vietnamkrigen foregikk i det hele tatt. Det ble sikkert snakket om det på nyhetene, men de fulgte jeg ikke med på. Det var heller ting på det personlige plan som opptok meg. Egentlig var jeg temmelig apolitisk til langt opp i ungdommen. Det nærmeste jeg da kom var at noen forsøkte å få meg med i en studiering for Unge Venstre (som var partiet for nittedalsraddiser på den tida) da jeg gikk på videregående, men jeg klarte alltid å snike meg unna.

Er det noen bøker du husker spesielt godt fra barndommen din?

Jeg hadde en mor som leste for meg og brødrene mine, og det gikk jo selvfølgelig mest i Anne-Cath Vestly. Dessuten oppdaget jeg etter hvert Hardy-guttene og det var vel omtrent da jeg begynte å sluke bøker. Og har fortsatt med det.

Når fant du ut at du ville skrive bøker?

Det var vel på ungdomsskolen, så vidt jeg husker. Jeg skrev i hvert fall alltid ekstremt lange norskstiler (til min lærers fortvilelse, som jo måtte rette stilene, og språket mitt var vel ikke akkurat feilfritt), og fant etter hvert ut at en eller annen gang skulle det komme en bok. Så jeg begynte å skrive dikt på videregående, samlet dem til et manus og sendte dem av gårde til et forlag. Manuset ble refusert, men et av diktene har dukket opp seinere i en av bøkene mine, HoneyBunny, og det lød i sin helhet:
Dette er viktig: / Her spikres bøtene fast til frontrutene

Hvorfor har du valgt å skrive for barn og ungdom?

Det var en rein tilfeldighet. Jeg hadde sendt inn manuskripter til voksenavdelingene på flere forlag i nesten ti år. Det var tre-fire romaner, et par diktsamlinger og noe kortprosa, men det eneste jeg noen gang hadde klart å få på trykk var et par dikt i lokalavisa + en novelle i Vinduet. Så utlyste Cappelen en konkurranse om å skrive beste kjærlighetsroman for ungdom, der førstepremien var 100 000,- & bok i ungdomsbokklubben. Så da satte jeg meg ned og begynte å skrive, og til slutt hadde jeg skrevet en historie om kjærlighet. Jeg hadde ingen forhåpninger om at de ville være interessert i den, men etter noen måneder kom det et brev i posten om at jeg hadde vunnet hele greia.

Jeg tror egentlig at de hadde en mistanke om at Hans Petter Laberg var et pseudonym. Vigdis Hjort (som satt i juryen) fortalte meg i hvert fall at hun hadde sjekket med medlemslista til DnF for å finne ut hvilken lesbisk forfatter som kunne ha skrevet boka.

Jeg er fremdeles ikke sikker på hvorfor jeg skriver for ungdom. Det er vel et eller annet med den tida i livet som appellerer til meg. Det at man ikke liker noe, men ELSKER det, og man misliker ikke noe, man HATER det. Det er en periode av forvirring (som blir litt mindre med årene, men som heldigvis aldri går over) som jeg liker å skrive om. Og så liker jeg det med ungdom at de er direkte. Nesten for direkte noen ganger, men det tåler man.

I 1996 fikk du 1. pris i Cappelens konkurranse om beste kjærlighetsroman for ungdom for din roman Biter av en historie, din første utgitte roman. Har dette vært med på å inspirere deg til videre skriving?

Førstepremien inspirerte meg ikke i det hele tatt. Det den førte med seg var at fikk skrivesperre. Eller det hadde to grunner: jeg bodde i Oslo på den tida og mislikte det. Pendling til og fra jobb, stress og mas det fungerte ikke. Og så merket jeg at jeg hadde lagt lista veldig høyt for meg selv. Jeg hadde skrevet en bok som vant første premie i en konkurranse. Hvordan topper man det? Så det tok en stund før jeg skrev igjen.


Hans Petter Laberg
Hans Petter Laberg i sin skrivehule. (Foto: Hans Petter Laberg)

I fjor kom du med din siste roman så langt, HoneyBunny. Hva er det som gjør at Steinar faller for ei jente som HoneyBunny, som egentlig er så totalt forskjellig fra ham?

En avis hadde denne overskriften i sin anmeldelse av HoneyBunny: Snille gutter liker slemme jenter.

Det fungerer jo andre veien også. De fleste jenter liker slemme gutter. Ekstremt frustrerende for oss som forsøker å være greie. 😉

Grunnen til at han faller for henne (eller hun bestemmer seg for at han skal falle for henne) er nettopp det du skriver i spørsmålet ditt: hun er så forskjellig fra ham. Og hun er direkte. Dessuten har han et eller annet sted inne i seg et behov for å bli tatt i nakkeskinnet og ristet hardt og lenge. Og hun fungerer jo også som en slags katalysator for ham når det gjelder hva han gjør i boka, med tanke på faren osv osv.

Kan vi vente oss en ny roman snart?

Tror ikke at verden holder pusten mens den venter på en roman fra meg, men jeg jobber på noe som jeg ikke aner hva blir til. Kanskje jeg også blir ferdig med den en gang. Det går i hvert fall framover. Sakte. Men som en god venn av meg har sagt et par ganger: Det SKAL gå sakte.

Tusen takk til Hans Petter Laberg for intervjuet, som har blitt gjort på e-post da han befinner seg på en ganske annen kant av landet enn undertegnede.