En god latter…

Det er nok tre komikere jeg er spesielt begeistret for: Bill Hicks, Dylan Moran og Eddie Izzard. Jeg har blitt fortalt at samtlige av disse komikerene sjeldent likes av kvinner. Noen skikkelig begrunnelse har jeg dog ikke fått, og ikke kan jeg påstå at jeg har gjort meg de samme erfaringene, snarere tvert imot. Jeg kjenner flere hunkjønn som faktisk er svært begeistret for de nevnte komikere.

Men jeg skal ikke dvele rundt dette, det er fredag, og jeg vil heller spre litt glede. Se disse videoene og få dere en god latter (eller to eller tre…)

Dylan Moran om aksenter:

Eddie Izzard om språk:

Bill Hicks om Satan i sangtekster: