Fram mot valget 2009: Venstre.

VenstreFra Venstres stortingsvalgprogram 2009-2013:
Det er bare en måneds tid til valget, og det er på gøy tid for meg å fortsette med min lille partiprogramgransking. Jeg har så langt skrevet om FrPs (heller manglende) kulturpolitikk, og i dag går turen til Venstre. I Venstres partiprogram kan vi lese følgende:

14 KULTUR

I et liberalt samfunn er en større kultursektor og et kreativt Norge et mål i seg selv. Kultur er viktig for demokrati, samhold og glede. Kultur kan ha en sterk samfunnsendrende kraft. En offensiv kulturpolitikk henger derfor også sammen med et vern av ytringsfriheten.

Venstre er kritisk til dagens sterke sentralstyring av norsk kulturliv. Venstre vil ha en samlet gjennomgang av kulturpolitikken med sikte på å erstatte dagens statlige detaljstyring med desentralisering av makt ned på regionalt og lokalt nivå. Desentralisering vil gi grunnlag for mer mangfold og mer frihet i kunst- og kulturlivet.

(…)

14.2 Bibliotek og språk

Bibliotekene er en viktig del av demokratiet som kunnskapsformidler. Et godt bibliotektilbud forutsetter at bibliotekene er velutstyrte, teknologisk oppdaterte og velbemannede med kvalifisert personale. Et velutstyrt og bemannet skolebibliotek er en ideell arena for differensiert undervisning, og for å lære seg å lære.

(…)

Innkjøpsordningen for ny, norsk skjønnlitteratur må revurderes for å virke etter sin hensikt.
Venstre ønsker en ordning som stimulerer til en god og mangfoldig norsk litteratur.

Derfor vil Venstre:
– At staten skal bidra med midler for å ruste opp og styrke folkebibliotek og skolebibliotek gjennom forpliktende opptrappingsplaner i tråd med Bibliotekreform 2014.
– Revurdere innkjøpsordningene, og utvide dem blant annet til å gjelde nye digitale medier.
– Styrke Det flerspråklige bibliotek og flerkulturelle bibliotekprosjekter.
– Styrke de nasjonale leseprosjektene.
– Støtte etableringen av en nasjonal språkbank.
– Opprettholde støtteordningen for distriktsbokhandlene.

14.3 Museer og kulturarv

Museene er en sentral del av kulturtilbudet i Norge og er viktige for å ta vare på og formidle våre kulturminner. Venstre vil fortsette satsingen på museer etter at museumsreformen er fullfinansiert.

(…)

Venstre vil at det skal utarbeides en nasjonal plan for samlingsforvaltning, samt bevilge midler slik at museene kan bygge opp ytterligere forsknings- og formidlingskompetanse.
Venstre vil legge til rette for ytterligere samarbeid mellom ulike kultur- og samfunnsinstitusjoner, for eksempel skole, bibliotek og museer.

Venstre mener dagens kulturlov i for liten grad bidrar til forenkling og samling av dagens regelverk på kulturområdet. Venstre vil derfor gjennomgå dagens kulturlov og samle lovgivningen for bibliotek, arkiv og museer.

(…)

Her synes jeg det er mye bra. Jeg er veldig glad for at de nevner at de vil styrke skole- og folkebibliotekene, og jeg er veldig nysgjerrig på hvordan de tenker at dette skal gjøres.

Les hele Venstres valgprogram HER.

3 kommentarer til «Fram mot valget 2009: Venstre.»

  1. Her eg bur er biblioteket ope to timar i veka. Og det er tilogmed når vi er på skulen. Super folkeopplysning sei eg berre!
    kjenne eg er litt flau over kommuna mi. Berre nedleggjingpolitikk som står i haudet på dei.

  2. Dette så bra ut, må se å få satt meg inn i partiprogrammene til partiene nå før valget. Jeg er nemlig ikke sikker på hva jeg vil stemme enda. Venstre er i alle fall det meste jeg evt. ville gått mot høyre. Problemet er vel at Venstre kan inngå samarbeid med Høyre og kanskje enda verre er med Krf, men heldigvis har de sagt de ikke vil samarbeide med Frepperne. Så jeg må nok tenke litt til før man putter denne stemmeseddelen i urna

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *