Det er en hån!

I NRK Østfolds ettermiddagssending torsdag 30. april (35 minutter inn i sendingen) ble det fortalt at rådmann Morten Svagård i Råde kommune har foreslått et kutt i budsjettet som gjør at Råde bibliotek ikke vil få penger til driftskostnader, og kun lønn til en biblioteksjef i 10% stilling. BFs nestleder Hanne Brunborg utfordrer Rådes rådmann på lufta, og mener at dette er et klart brudd på Bibliotekloven.

I Lov om folkebibliotek står det blant annet:

§ 1. Målsetting

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.

Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent.

Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem.

(…)

§ 5. Personale

Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef.

Departementet kan dispensere fra bestemmelsen i denne paragraf og gir nærmere forskrifter om kvalifikasjonskrav og overgangsordninger.

§ 6. Samarbeid med skoler

Det skal være et organisert samarbeid mellom folkebiblioteket og de kommunale skolebibliotekene.

Departementet gir veiledende retningslinjer for slikt samarbeid.

Hvordan rådmannen har tenkt å dekke §1 i loven med en stilling på 10% kan man jo lure på. For ikke å snakke om at jeg synes det er en hån mot bibliotekaryrket generelt, og mot det å jobbe som biblioteksjef spesielt, å ha en så liten stillingsprosent. Hvordan skal den stakkars bibliotekaren rekke å drive samlingsutvikling for alle innbyggere i kommunen, samt kunne yte de tjenester et bibliotek skal yte? Jeg har tidligere skrevet om min egen bibliotekarhverdag, og synes jeg har mer enn nok å gjøre i arbeidshverdagen.

Hvordan de skal få en fagutdannet bibliotekar til å være villig til å jobbe 10% er også noe som undrer meg. En fagutdannet bibliotekar har minst tre års utdanning, og de fleste vet at dette som regel medfører studielån. Med andre ord vil nok de ferreste fagutdannede bibliotekarer ha råd til å jobbe i en 10% stilling.

En annen ting jeg tenker er at dette nok aldri hadde hendt om det var et typisk mannsyrke. Kunne det ha falt rådmannen inn å f. eks. kutte stillingen til tekninsk sjef i kommunen, slik at den stillingen var kun 10%? Det tviler jeg sterkt på. Dette gjør meg rett og slett sint. Jeg synes dette forslaget er hårreisende.

5 kommentarer til «Det er en hån!»

  1. Ja, dette har vi jo sett før – for noen år siden i Finnøy, Rogaland. Et hån, og en absolutt mangel på forståelse for hva bibliotekarer er og hva bibliotek er!! Godt bibliotekarforbundet utfordrer og at slikt kommer fram i lyset – men hjelper det, egentlig?

  2. For et latterlig forslag! Skremmende hvis det faktisk blir tatt på alvor og til og med tatt til følge. Det går vel ikke an å leve av en 10 % stilling!?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *