Fram mot valget 2009: Rødt.

Rødt er et relativt lite parti, men de er etter min mening store nok til å fortjene en omtale. Deres arbeidsprogram (som de kaller det) fant jeg på deres hjemmesider. Fra dette vil jeg trekke fram følgende:

Kapittel 31: Informasjonsteknologi

(…)

Rødt arbeider for:

– å ruste opp lokalbibliotekene med statlige bevilgninger som garanterer lik kvalitet i alle kommuner
– å støtte Nasjonalbibliotekets arbeid for å gjøre alle sider av kulturarven fritt tilgjengelig på Internett: aviser, bøker, radio, tv-programmer, film osv.
– å lage kompensasjonsordninger til forfattere, oversettere og forlag for å legge ut bøker, film, musikk osv. som ikke er i salg, fritt tilgjengelig på Internett

(…)

Rødt ser ytringsfrihet som et gode, ikke en fare. Lover som rammer rasisme, barneporno osv. finnes allerede, det trengs ingen nye.

Rødt arbeider for:

– ingen særlover som begrenser ytringsfriheten på Internett
– nei til private organisasjoners «nettfiltre» i biblioteker og skoler
– rett til å dele informasjon, kultur og programvare med andre på ikke-kommersiell basis uten begrensninger

Kapittel 32: Kultur, kulturarv og medier

(…)

Kultursatsing i kommunene

Offentlige innstramminger fører til dårligere bibliotektilbud, nedlegging av kulturskoler, økt sponsing fra næringslivet og høyere priser på kulturtilbud. Da tilskuddet til kulturskolene gikk inn i «sekkebevilgningen» til kommunene og maksprisen ble oppheva, førte det til nedleggelse av mange kulturskoler. Tilbudet som har blitt igjen, har blitt for dyrt for mange foreldre. Rødt vil også ha ei styrking og videreutvikling av folkebibliotekene. I dag har de en sentral rolle som møtested, der informasjonsteknologi kan stilles til rådighet og er gratis for alle.

Rødt arbeider for:

– styrking av bibliotekene med økte og øremerka bevilgninger
– kommunale kulturskoler og internasjonale kultursentra over hele landet
– at kulturskolene bygges ut med flere fag og at undervisning tilbys også til eldre
– økte bevilgninger til idrettsorganisasjoner, musikk, korps og andre som tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge

Her synes jeg det er mye bra. Blat annet jubler jeg for deres punkt om nettfiltre. Jeg synes nettfiltre er en uting! Det er også bra at de har skjønt at biblioteket ikke bare er en lagringsplass for bøker, men også et møtested.

Neste, og siste, parti ut blir Senderpartiet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *