Frivillig deltid må ikke forveksles med ufrivillig deltid!

For litt siden gikk det ut en melding på BibliotekNorge-lista om ledig stilling ved et bibliotek på 70%. Svarene lot ikke vente på seg, og debatten gikk. Som en reaksjon på debatten som gikk på lista skrev vår eminente nestleder i Bibliotekarforbundet følgende innlegg:

Det er all grunn til å gratulere Tysfjord bibliotek med denne 70%-bibliotekarstillingen. Men debatten har reist noen prinsipielle spørsmål om deltid som det kan være grunn til å kommentere. For det første så bør en skille mellom ufrivillig og frivillig deltidsarbeid. At noen av ulike grunner ØNSKER å jobbe deltid skal en respektere, og det finnes regler i arbeidsmiljølov og tariffavtaler som gir rett til å ta slike valg uten at det hindrer dem i å inneha en hel/større stilling i utgangspunktet. Ufrivillig deltid er noe annet. Det er bl.a. et strukturelt problem fordi det tradisjonelt har vært utlyst deltidsstillinger i kvinnedominerte yrker, ofte i kombinasjon med ubekvem arbeidstid/vaktordninger. Dette gjør det enklere for arbeidsgiver å sette sammen vaktplaner samtidig som det kan kamuflere et større permanent arbeidskraftsbehov. Summen av dette er at de som ønsker større stilling enn de har i dag, ikke får brukt sin arbeidskapasitet til nytte for samfunnet eller de må jobbe flere forskjellige steder. Uansett så taper de lønn, pensjon og andre rettigheter.

Dette er årsaken til at partene i arbeidslivet har fokus på å få bukt med UFRIVILLIG deltid. Likelønnskommisjonen v/Anne Enger pekte også på dette som et likestillingstiltak i sin rapport(2008). I hovedtariffavtalen til kommunal sektor heter det i §2.3.1. at ”Det skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tillitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig.” Og de som allerede er ansatt på ufrivillig deltid har fortrinnsrett til å få utvidet sin stilling framfor at det foretas ny tilsetting jfr aml §14-3. Mye mer kan sies om dette, men budskapet for den som befinner seg i en slik situasjon må være:

Bruk fortrinnsretten! Meld fra til arbeidsgiver og personalavdeling om at du ønsker større stilling, uansett om noe er ledig eller ikke. Og følg med på ledige stillinger og gjør krav på dem.

Er du søker til en deltidsstilling som du gjerne vil ha, så søk den med forutsetning om at du tilbys større/hel stilling, men da må du være innstilt på å ta andre oppgaver i den ”økte” delen av stillingen enn den du søker på.

BF er opptatt av denne problemstillingen fordi vi vet at det er mange deltidsstillinger i bibliotek og at mange ønsker større stilling eller muligheten til å jobbe på ett sted. Samtidig vil vi forsvare den enkeltes rett til å velge å jobbe deltid der det er basert på den enkeltes eget valg og behov og kan begrunnes i lov- og avtaleverk.

Jeg ønsker alle debattanter og listemedlemmer en god sommer!

Mvh

Hanne Brunborg
nestleder Bibliotekarforbundet

Jeg har selv vært i en situasjon hvor jeg hadde uønsket deltidsstilling. Men det var enten det, eller ingen jobb. Valget var ikke vanskelig å ta. For å få endene til å møtes måtte jeg bruke av mine sparepenger, samt at jeg hadde to ekstrajobber. Det er neppe nødvendig å si at dette ikke gikk i lengden, man kan rett og slett bli utbrent.

At noen ønsker å jobbe deltid er én ting, men som Hanne Brunborg sier over her, «det finnes regler i arbeidsmiljølov og tariffavtaler som gir rett til å ta slike valg uten at det hindrer dem i å inneha en hel/større stilling i utgangspunktet». Stillinger bør, så langt det lar seg gjøre, lyses ut hele!

2 kommentarer til «Frivillig deltid må ikke forveksles med ufrivillig deltid!»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *