Hva er poesi?

poesi -en
1 diktning i bunden form: poesi og prosa; ( foreld. el. hist.) lyrisk dikt: Andreas Munchs poesier
2 (noe som eier eller fremkaller) stemningsfullhet: ha sans for livets poesi
Etym.: oppr. gr. avl. av poein frembringe, skape

– fra Ordnett.no

«Poesi er den formen av skjønnlitteraturen som omfatter dikt og diktekunst, det vil si diktning i bundet form, særlig på vers. Det motsatte av poesi er prosa, litterært arbeid i ubunden form.

Poesi kan også beskrives som «lyrisk diktning». Lyrikk betyr nesten det samme, og regnes etter klassisk mønster som den ene av de tre hovedsjangerne i litteraturen, ved siden av episk diktning og dramatikk.»
– fra Wikipedia

Janss og Refsum sier følgende i sin bok Lyrikkens liv:

«Vi er av den oppfatning at man ikke trenger én fast definisjon av lyrikk for å kunne verdsette lyrisk diktning og trenge inn i den komplekse meningsproduksjonen som et dikt er. Derimot kan det være avgjørende å kjenne til lyrikkens konvensjoner slik at man kan gjenkjenne de grepene poetene benytter seg av, og forstå betydningen av dem. (…) Vi understreker at det dreier seg om konvensjoner, ikke krav.»

Det er med andre ord ikke nødvendig å foreta seg en dyp analyse for å ha glede av lyrikk. I følge Janss og Refsum (2003) er musikalitet det eldste kriteriet for lyrikk. Da er det kanskje ikke så overraskende at ordet «lyrikk» faktisk kommer fra det greske ordet «lyra» som betyr «lyre» (et antikt strengeinstrument). I dag settes ikke det samme strenge kravet til lyrikk om sangbarhet.

Men dette skal ikke bli en lang avhandling, dette er bare ment for å gi en kort forklaring. For de av dere som måtte ønske å sette seg mer inn i hva poesi og lyrikk er anbefaler jeg å lese f. eks. Lyrikkens liv av Christian Janss og Christian Refsum.

KILDER:

  • Janss, Christian. (2003). Lyrikkens liv : innføring i diktlesning / Christian Janss | Christian Refsum. – Oslo : Universitetsforlaget. – ISBN 82-15-00062-2
  • Kunnskapsforlaget. (2009). Ordnett.no : Kunnskapsforlagets blå språk- og ordboktjeneste. Lokalisert på verdensveven 21. mars 2009: http://ordnett.no/ordbok.html
  • Wikipedia. (2009). «Poesi». Lokalisert på Verdensveven 21. mars 2009: http://no.wikipedia.org/wiki/Poesi

Én kommentar til “Hva er poesi?”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *