Figurer i poesi.

En figur i poesi er et billedlig uttrykk på setningsnivå. Noen viktige figurer er:

Allegori
Å uttrykke noe på ett plan som viser entydig til ett annet kalles allegori. Dette er også kalt gjennomført billedlig framstilling eller utvidet metafor.

Anafor
Dette er en gjentagelse av samme ord ved begynnelsen av linjer eller setninger som følger etter hverandre.

Antitese
Kort sagt en sammenstilling av motsetninger. Brukes ofte for å understreke et paradoks.

Ironi
En uttryksmåte der det skinner igjennom en motsetning mellom det man sier og realiteten eller det man faktisk egentlig mener.

Retorisk spørsmål
Hvis man stiller et spørsmål der svaret er implisert, gitt eller det ikke forventes et svar, kalles det et retorisk spørmål.

KILDE

Janss, Christian. (2003). Lyrikkens liv : innføring i diktlesning / Christian Janss | Christian Refsum. – Oslo : Universitetsforlaget. – ISBN 82-15-00062-2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *