Fram mot valget 2009: Høyre.

Så står turen for Høyre. Høyre er ey konservativt parti, og ble stiftet 25. august 1884 etter innføringen av parlamentarismen i Norge. Som nevnt tidligere er det spesielt bibliotekspolitikken jeg skal se nærmere på nå fram mot valgdagen.

«Høyres mål er et fritt og mangfoldig kunst- og kulturliv. Det viktigste er å frigjøre kulturlivet fra statlig overstyring, styrke kulturarven, innføre prinsippet om åpne nett og sikre mediemangfoldet.»

(…)

«Høyre mener nasjonale institusjoner, museer og biblioteker står i en særstilling som forvalter av kulturarven. Samtidig spiller også de lokale og regionale institusjonene en viktig rolle.»
– fra Høyres stortingsvalgprogram 2009-2013

Under punkt 3.2 For å ta vare på kulturarven skriver de blant annet at Høyre vil:

* at boklån fortsatt skal være gratis.
(…)
* fullføre ABM-reformen (arkiv, bibliotek og museum), med særlig vekt på å ivareta landets arkiver og å få bygget ut et godt sømløst bibliotekvesen.
* sikre et desentralisert kulturliv ved å opprette og støtte knutepunktinstitusjoner og regionale sentre.

Dette er egentlig alt som står spesifikt om bibliotek i Høyres program. De sier mer utfyllende om kultur og språk generelt, men bibliotek er det da altså ikke lagt stor vekt på, slik jeg ser det.

Jeg merker meg at Høyre ikke sier noe om skolebibliotek. Hvilke tanker har de om dette? Det får vi ikke vite i deres program.

Les hele Høyres program HER.

Én kommentar til “Fram mot valget 2009: Høyre.”

  1. Med andre ord står det egentlig ikke noe i det hele tatt. Jeg får ikke hvert fall ikke noen umiddelbare ideer om hva som bli praktisk politikk av dette…

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *