Bibliotekarer i streik!

Du har sikkert fått med deg at mengder av kommuneansatte er i streik. Men har du fått med deg at også bibliotekarer streiker? Media snakker mye om barnehager og skoler som stenges, men få journalister nevner at det samme skjer med biblioteker på flere steder i landet.

Jeg er en av bibliotekarene som streiker. Jeg er an av disse som står foran biblioteket med knallgul refleksvest i sludd som sol og smiler pent til forbipasserende og frteler om hvorfor nettopp vi streiker.

Ja, hvorfor streiker bibliotekarene? Jeg skal forsøke å gjøre det kort og oversiktlig.

Likelønn:

Vi mener at det er på høy tid at kvinnedominerte yrkesgrupper prioriteres framfor mannsdominerte. Samenlikner man grupper med tilsvarende ansvar og utdannelse vil man fort se at det er en stor skjevhet mellom de kvinne- og mannsdominerte gruppene. Man trenger derfor å gjøre et sentralt løft for de kvinnedominerte gruppene, på lik linje som man nå har gjort i statlig sektor. Man må også harmonisere høgskolegruppene på lik linje som med lærerenes lønnsnivå.

En annen ting som gir skjevheten i lønn er uønsket deltid. Man må gå inn for å fjerne denne. Og det er i stor grad i kvinnedominerte yrkesgrupper man finner uønsket deltid. Man ser stadig utlysning av f. eks. biblioteksjefstillinger i 20% og 50%. Har du noen sinne sett en stilling som teknisk sjef utlyst i 20%? Nettopp, de lyses alltid ut i 100%.

Kompetanse skal lønne seg:

Vi ønsker at relevant tilleggsutdannelse skal gi lønnsmesig uttelling. Det finnes mange bibliotekarer med annen relevant utdannelse som ligger nederst på lønnstabellen. I tillegg øsker vi at realkompetanse og lang erfaring må verdsettes.

Ansvar skal lønne seg:

Har en person faglig ansvar skal dette gi lønsmessig uttelling, og det skal også lederansvar gjøre. Det er ikke riktig at en biblioteksjef med lang fartstid skal tjene dårligere enn en høgskoleutdannet ingeniør uten ekstra ansvar!

Litt mer om hvorfor vi streiker:

KS har tilbudt oss en ramme på 3,3%, men ett av problemene
er at av den ramma skal 1,4%, noe som er uvanlig mye, gå til lokale forhandlinger i kapittel 4. YS-K og LO-K/Unio ønsker heller at pengene som er satt av i potten skal gå til minstelønnsheving for kvinnedominerte grupper, blant annet høgskolesjiktene, i stedet for å klatte dem ut på lokale forhandlinger som bare virker for ett år og bare for de som er ansatt akkurat da. Både i staten og Oslo kommune
har arbeidsgiver til slutt gått bort fra stor lokal pott og heller fordelt mer på minstelønnsreguleringer/justering av lønnsrammer og så videre. Vi ønsker noe tilsvarende.

Bibliotekarer i streik
Bibliotekarer i streik.

Noen synes dessuten å tro at å være i streik er det samme som å ha ferie. Dette stemmer ikke. Vi må blant annet stå streikevakt, og om det så er +19 grader og strålende sol, som vi hadde på lørdag, eller +2 grader og sludd, som vi hadde på tirsdag, så må vi stå der og forklare og fortelle. Svette eller fryse, alt ettersom. I tillegg må man skrive pressemeldinger, møte presse (jeg har selv vært i to intervjuer med TV-Nord), planlegge, osv. osv. Dessuten: Det er mye hyggeligere og morsommere å jobbe enn å streike. Vi streiker fordi vi mener det er nødvendig.

11 kommentarer til «Bibliotekarer i streik!»

  1. Viktig sak. Utrolig at ikke KS kan komme med et akseptabelt tilbud, slik staten og Oslo kommune har gjort. Stå på!

  2. Takk for innsatsen, Elin! Dere er nå våre frontkjempere i den viktige kampen for likelønn! Vi er stolte av dere!

  3. Per i dag er det kun medlemmmer av Bibliotekarforbundets medlemmer som er i streik ved Hammerfest bibliotek. Sjekk kommunens hjemmesider for åpningstider i streikepeioden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *